Refosco 2020 - RONC DAL DIAUL - Meregalli (4234MA20)