Marius blanc 2020 - CHAPOUTIER - Meregalli (3085MA20)